Plans SYSGES

/Plans SYSGES
Plans SYSGES2019-06-12T09:14:38+00:00

UN PLA PER CADA NECESSITAT

Protecció dels teus sistemes les 24h del dia, TOTS els dies de l’any.

El nostre servei de monitoratge estableix vigilància contínua i mitjançant les revisions periòdiques es permeten detectar amenaces crítiques a curt i llarg termini, donant solució a les incidències detectades de forma correctiva i preventiva.

SYSGES INICIAL

60€/mes
 • Contracte ANUAL
 • Monitoratge 24×7 servidor
 • Accés on-line SYSGES
 • Manteniment (*)
 • Assistència viamail
 • Tractament d’alertes 8×5
 • Reenviament d’alertes
 • Possibilitat AMPLIACIÓ PLA (**)

SYSGES BÀSIC

125€/mes
 • Contracte ANUAL
 • Monitoratge 24×7 servidor
 • Accés on-line SYSGES
 • Manteniment preventiu
 • Assistència via mail
 • Tractament d’alertes 8×5
 • Reenviament d’alertes
 • Possibilitat AMPLIACIÓ PLA (**)

SYSGES AVANÇAT

180€/mes
 • Contracte ANUAL
 • Monitoratge 24×7 servidor
 • Accés on-line SYSGES
 • Manteniment (*)
 • Assistència via mail
 • Tractament d’alertes 8×5
 • Reenviament d’alertes
 • Possibilitat AMPLIACIÓ PLA (**)

Per contactar el servei, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per telèfon o mail.

Moltes gràcies.

Els PLANS inclouen:

 • Quotes mensuals

 • Accés a l’Àrea de Client

MANTENIMENT (*)

 • Manteniment preventiu

 • Manteniment correctiu

 • Informe MENSUAL

 • Informe ANUAL

AMPLIACIÓ PLA (**)

 • Serveis presencials

 • Assistència 24×7

 • Contractació d’SLA

 • Assistència via telèfon

 • Que és SYSGES?

  SYSGES és un sistema de monitoratge i control sobre tota la infraestructura informàtica del teu negoci (servidors crítics, serveis necessaris, …).

 • En què consisteix el servei?

  Posada en marxa i manteniment de monitoratge 24×7 del servidor des del nostre entorn al núvol basat en NAGIOS. Aquest, efectua un control de diferents punts de funcionament dels servidor, presentant informació sobre l’estat actual a més de recopilar informació històrica que permet generar gràfics d’evolució. L’entorn és accessible pel client de manera que és possible en qualsevol moment, consultar qualsevol d’aquesta informació.

 • Accions correctives i preventives

  Dues hores mensuals per efectuar una revisió periòdica en remot de manteniment preventiu, correctiu i/o aquelles tasques que siguin sol·licitades expressament. Es donarà prioritat a aquelles accions que calgui realitzar per corregir problemes reportats pel monitoratge.