Política de Privacitat

/Política de Privacitat
Política de Privacitat2019-06-12T09:15:03+00:00

Nota legal

En compliment amb l’establert a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es fa saber que aquesta web ha estat creada i és propietat d’INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L. (d’ara en endavant anomenada Titular), societat inscrita al RM de Barcelona, Foli 110, tom 44185, Fulla 448972, sotmesa a les lleis i reglamentacions espanyoles i de la Unió Europea.

El lloc, està destinat a facilitar al públic informació referent a l’activitat exercida pel Titular, del que les dades son:

 • Nom: INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L.
 • NIF: B66223306
 • Domicili: Sabadell (08203) Província de Barcelona (Espanya).
 • Contacte: contacta@inventiva.cat
Legislació aplicable2017-12-01T18:14:22+00:00

Aquesta nota legal i les condicions descrites, es regeixen per la legislació espanyola, quedant qualsevol disputa en submissió dels tribunals i jurisprudència espanyola.

Disponibilitat del lloc web2017-12-01T18:13:46+00:00

Aquest lloc web està publicat a Internet a través d’un servei de comunicacions del que el Titular no és responsable donat que no en té el control. Per tant, el Titular declina tota responsabilitat davant de la no disponibilitat d’aquest lloc web en un moment donat.

Links2017-12-01T18:13:16+00:00

Es reconeix un dret revocable i no exclusiu a crear enllaços d’hipertext cap als continguts d’aquest lloc web. En tot cas, el dret estarà limitat, depenent de les següents condicions:

 • Es permeten enllaços a la pàgina principal d’aquest lloc web.
 • Es permeten enllaços a les diferents seccions que composen el lloc web.
 • No es permeten enllaços que possibilitin la inclusió d’aquest lloc web o qualsevol dels continguts a llocs de tercers mitjançant tècniques d’emmarcat.
 • No es permeten enllaços des de llocs que no respectin les regles d’ètica o moralitat, que tinguin continguts il·legals o ofenguin els drets i la dignitat humana.
 • No es permeten enllaços que puguin suggerir falsament qualsevol relació entre el lloc on existeixi l’enllaç i aquest lloc web o el Titular.

En qualsevol cas, el Titular es reserva el dret a incloure restriccions i limitacions a qualsevol operació d’enllaç cap aquest lloc web.

Els links que existeixen en aquest lloc web, poden dirigir al visitant a llocs de tercers dels que el Titular no té cap control i per tant, dels que el Titular no es responsabilitza en absolut. El Titular es reserva el dret a eliminar o modificar aquella informació o links d’aquest lloc web que puguin dirigir a continguts difamatoris o lesius per a persones, entitats o grups de qualsevol classe i condició i posa a disposició les vies de contacte comentades en el punt sobre els Drets de la Propietat Industrial i Intel·lectual per a que li siguin comunicats aquells links que no respectin unes mínimes normes d’ètica i moral.

Exempció de responsabilitat2017-12-01T18:11:45+00:00

El Titular no es responsabilitza de les omissions ni errors que existeixin en aquest lloc web ni dels continguts d’altres llocs als que es pugui accedir a través d’aquest lloc web.
El Titular no es responsabilitza ni proporciona garantia de cap classe pels danys derivats de l’ús d’aquest lloc web ni de cap actuació efectuada segons la informació en aquest lloc facilitada.
L’usuari del lloc web, accepta voluntàriament que l’accés a aquest lloc web i l’ús que se’n faci, queda en tot cas, sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

Drets de la Propietat Industrial i Intel·lectual2017-12-01T18:08:23+00:00

Tota la informació, elements gràfics, marques, estructura i disseny que es mostren en aquest lloc, estan protegits per la legislació vigent nacional i internacional a favor del Titular o de terceres persones o entitats, de manera que no es cedeixen els drets més enllà del necessari per a un correcte ús del lloc web. L’accés al lloc web no atribueix cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius que hi puguin constar. Per tant:

 • El contingut pot ser usat només per a fins informatius.
 • El contingut no pot ser modificat, publicat, copiat ni distribuït, en la seva totalitat ni en qualsevol de la seva part sense permís exprés del Titular d’aquest lloc web.
 • En cas d’existir permís exprés per escrit del Titular per l’explotació d’un contingut o continguts, per part de l’Usuari, aquest permís quedarà anul·lat si existeix cap intent no autoritzat d’excedir-ne l’ús fora de les condicions especificades en el permís, podent el Titular reclamar a l’Usuari aquells danys que s’hagin pogut produir.

El Titular ofereix la possibilitat a terceres persones o entitats per denunciar aquelles irregularitats que puguin ser detectades respecte als continguts d’aquest lloc web relacionats amb:

 • Els Drets de la Propietat Industrial i Intel·lectual de tercers.
 • Continguts difamatoris o lesius per a persones, entitats o grups de qualsevol classe i condició.
 • Qualsevol altra classe d’infracció legal.

Qualsevol reclamació relacionada amb els tres punts anteriors, la pot dirigir al Titular a través de l’adreça de correu contacta@inventiva.cat o del formulari que podrà trobar a l’apartat “CONTACTE” d’aquest lloc web, indicant les següents dades:

 • Nom i cognoms de l’interessat.
 • Adreça física i electrònica de l’interessat.
 • Número de telèfon de l’interessat.
 • En cas d’actuar en nom de l’interessat, declaració d’autorització o apoderament.
 • Declaració del dret suposadament lesionat.
 • Títol que acrediti la legitimació del titular dels drets.

Tot i que, tal i com consta a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la recepció de la reclamació no suposarà el reconeixement immediat de les activitats i/o continguts indicats pel remitent, el Titular es compromet a tramitar i resoldre la reclamació el més aviat possible.

Condicions d’ús2017-12-01T18:03:34+00:00

L’accés a aquest lloc implica que vostè (l’Usuari d’ara en endavant) ha llegit i accepta sense cap reserva les condicions exposades en aquesta nota legal pel que es prega que les llegeixi i en cas d’oposició o objecció, abandoni la web i desisteixi d’usar la informació i medis exposats en aquest lloc.
El Titular d’aquest lloc, es reserva el dret de modificar el contingut, estructura i aquesta secció legal sense previ avís, incloent la possibilitat de deixar fora de servei de manera total o parcial aquesta web o qualsevol de les seccions que l’integren, sense necessitat d’avís previ als Usuaris.